Loonbelasting

Loon of schenking?

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking worden tot het loon gerekend. Voor de beoordeling

donderdag, 18 april 2024|Loonbelasting|
Ga naar de bovenkant