Genietingstijdstip loon

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar en inbaar is geworden. De vraag in een procedure

-0001-11-30T00:00:00+02:00donderdag, 7 november 2019|Loonbelasting|