Onze deskundigheid is opgebouwd door ervaring en persoonlijke betrokkenheid en wordt gewaarborgd door kennis en vakbekwaamheid welke aanwezig is bij onze medewerkers. Wij verzorgen voor MKB ondernemingen verschillende dienstverlening:

Onze accountants zorgen voor verantwoorde advisering, gericht op uw huidige situatie en toekomstige bedrijfsdoelen.

Wij zijn deskundige gesprekspartners als het gaat om o.a.:

 • samenstellen van jaarrekeningen;

 • opstellen van tussentijdse verslagen, kosten-, opbrengsten- en liquiditeitsbegrotingen;

 • opzetten en beoordelen van administratieve organisaties en interne controles;

 • analyse van bedrijfsresultaten en vermogensontwikkeling;

 • financieringsadviezen;

 • het begeleiden van bedrijfsoverdrachten;

 • begeleiden van startende ondernemers.

Wij zijn deskundige gesprekspartners als het gaat om o.a.:

 • het opzetten en verwerken van de financiële administratie;

 • het opzetten en begeleiden van geautomatiseerde gegevensverwerking;

 • het invullen van formulieren.

Onze salarisadministrateurs nemen u alle administratieve rompslomp met betrekking tot personeel uit handen.

Wij zijn deskundige gesprekspartners als het gaat om o.a.:

 • het verzorgen van salarisadministraties en aangifte loonheffingen;

 • het opstellen van arbeidsovereenkomsten;

 • de problematiek rond sociale verzekeringen;

 • het toepassen van loonkostensubsidies;

 • het verzorgen van verplichtingen jegens de uitvoeringsinstellingen en belastingdienst.

Onze belastingadviseurs streven voortdurend naar een optimale belastingdruk door het benutten van fiscale faciliteiten.

Wij zijn deskundige gesprekspartners als het gaat om o.a.:

 • verzorging van belastingaangiften;

 • onderhandelingen voeren met de belastingdienst;

 • begeleiden van belastingcontroles;

 • het kiezen van een ondernemingsvorm;

 • bedrijfsbeëindiging en/of bedrijfsverplaatsing.

Onze adviseurs werken vanuit de visie, dat een fusie of overname meer is dan een onderhandeling over prijs en juridische voorwaarden. Wij managen voor u het volledige proces. In de voorfase zijn wij voor u een kritisch klankbord.

De daadwerkelijke fusie of overname regelen wij bedrijfseconomisch, juridisch en fiscaal tot in de puntjes. En in het natraject controleren wij of gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit maakt een fusie of overname beheersbaar. En u houdt altijd de vinger aan de pols.

Grip op uw financiële toekomst. Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. Dat is boeiend en enerverend zolang u er goed op bent voorbereid. Een financieel plan -een van de onderdelen van financial planning- brengt uitkomst. Hiermee creëert u overzicht over wat u nodig heeft om uw wensen en ambities te realiseren. Onze adviseurs helpen u graag om via een overzichtelijk adviestraject een goed financieel plan te maken. Zo bent u verzekerd van objectief en deskundig advies. Als gecertificeerd financieel planner met het FFP CFP® -keurmerk onderscheiden wij ons op het gebied van deskundigheid, integriteit en praktijkervaring.