Formeel recht

/Formeel recht

Te late inkeer

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer een belastingplichtige voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de

-001-11-30T00:00:00+00:00donderdag, 10 januari 2019|Formeel recht|